Czy warto zapisać dziecko do szkółki piłkarskiej?

Wszelkie formy aktywności ruchowej dzieci są nieodzowną częścią ich prawidłowego rozwoju. W obecnych czasach, dzieci i młodzież są szczególnie zagrożone wystąpieniem niektórych chorób cywilizacyjnych jak nadwaga czy otyłość. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozwoju technologii, przez co w znaczący sposób przyczynia się do bierności ruchowej młodego pokolenia. Coraz więcej czasu młodzi ludzie poświęcają na gry komputerowe, telewizję, życie w sieci niż na ruch. Dlatego też koniecznością jest, aby zachęcać młode pokolenie do uprawiania różnych form sportu – na przykład piłki nożnej. Ale czy warto zapisać nasze dziecko do szkółki piłkarskiej?

Czy warto zapisać dziecko do szkółki piłkarskiej?

Korzyści z uprawiania piłki nożnej

Sport, meczyki oprócz zbawiennego wpływu na rozwój fizyczny organizmu, doskonale również stymuluje rozwój psychiczny dziecka, kształtując w nim pożądane cechy charakteru jak na przykład sumienność, systematyczność, cierpliwość, szacunek dla partnerów i rywali, a także wiele innych. Co więcej, uprawianie przez dzieci dyscyplin zespołowych jak piłka nożna kształtuje i rozwija takie cechy jak umiejętność działania w zespole, odpowiedzialność czy poczucie przynależności do grupy, tak ważne w dzisiejszym wyalienowanym, wirtualnym świecie. Oprócz tego, w przyszłości nawet jeśli latorośl nawet by przestała uprawiać sport, to wiedza na temat sportu który uprawiała, przyda się w innych aspektach życia.

Z doświadczenia wiadomo, że dzieci uprawiające sport są bardziej otwarte na innych, odpowiedzialne, pewne siebie i swoich możliwości niż rówieśnicy, którzy sportu nie uprawiają. Dzieci powinny uprawiać sport pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów w klubach sportowych. Jest to o tyle ważne, że ze względu na młody wiek, bardzo istotny jest odpowiedni dobór jednostek i obciążeń treningowych i właściwe podejście psychologiczne.

Sport a dzieci

Sport dla dzieci, w pierwszej kolejności może być dobrą zabawą, przyjemnością i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Dopiero w dalszej kolejności powinny znajdować się osiągane przez młodych podopiecznych wyniki. Dlatego właśnie trening pod okiem przygotowanych do tego osób, fachowców, może przynieść pożądane efekty w postaci wszechstronnego rozwoju dziecka. Dobrze przygotowane, wysportowane dzieci w przyszłości mogą zostać świetnymi piłkarzami

5/5 - (1)